• מומלץ להימנע מכל פעולה על דעת עצמכם ולא בעצתו של עורך דין בקיא בתחום זה.
  • נפגעים רבים עושים טעויות שונות העלולות בעתיד לפגוע בסיכויי תביעתם.
  • דוגמא נפוצה לכך, היא פניות במכתבי תלונה אל הגורם הרפואי, בהם פירוט אודות הנסיבות להיווצרות הנזק והיקפו.
  • חשוב להבין כי אין בידיכם את הכלים המקצועיים לחקור ולהבין את השלכותיהם המשפטיות של כל הנתונים ובעתיד,
  • הצד שמנגד לא יהסס לעשות שימוש במכתבכם על מנת להחליש את טיעוניכם בדיון המשפטי.