ד"ר זמי מור מילברג-עו"ד בתחום הרשלנות הרפואית: "תופעת הרשלנות הרפואית – אינה גזרה משמים"!!!

ד"ר זמי מור מילברג מאמין בניהול של מאפייני הרשלנות הרפואית החל משלב האירוע/המקרה ועד לפיצוי הלקוח-סוף תהליך.

שירותי הבריאות בישראל ובעולם, מתקדמים ומקצועיים ככל שיהיו, אינם חסינים מפני כשלים העלולים להזיק לציבור המתרפאים.

במקרים בהם אדם נפגע וניזוק עקב טיפול רפואי לא מוצלח, ראוי לבדוק את הנסיבות להיווצרות הנזק.

אם יימצא כי התנהלותם של הגורמים הרפואיים לא עמדה בסטנדרטים המקובלים ועקב כך נגרם נזק, תיתכן עילה לתביעת רשלנות רפואית שתזכה את הנפגע בפיצוי כספי.

מומלץ להימנע מכל פעולה על דעת עצמכם ולא בעצתו של עורך דין בקיא בתחום זה.

נפגעים רבים עושים טעויות שונות העלולות בעתיד לפגוע בסיכויי תביעתם.

דוגמא נפוצה לכך היא פניות במכתבי תלונה אל הגורם הרפואי, בהם פירוט אודות הנסיבות להיווצרות הנזק והיקפו.

חשוב להבין כי אין בידיכם את הכלים המקצועיים לחקור ולהבין את השלכותיהם המשפטיות של כל הנתונים ובעתיד,

הצד שמנגד לא יהסס לעשות שימוש במכתבכם על מנת להחליש את טיעוניכם בדיון המשפטי.

על מנת להעריך את סיכוייך במקרה של רשלנות רפואית על עוה"ד להפנות המטופל לרופא מומחה רלוונטי למתן חוות דעת.

עוה"ד יכין מכתב מקדים לרופא המומחה בו יפרט מהו אותו טיפול שגוי או רשלני אשר בגינו פנה המטופל אליו.

טיפול שגוי או רשלני יכול להיות: 

  • אי מתן הסברים על הסיכונים והסיכויים של הטיפול,
  • מתן מינון שגוי של תרופות,
  • רשלנות או איחור באיבחון המחלה וכו'.